Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) endret sine retningslinjer for Frifond, på bakgrunn av dette har 4H Norge oppdatert våre retningslinjer for Frifond (vedtatt endret 12.02.2020).

De viktigste endringene er at, i tillegg til en konkret rapporteringsdato, skal også klubbene kunne vise til et miniregnskap for rapportering på tildelte Frifondmidler. 

De største endringene er: 

 • Dato for rapportering til 4H Norge er 1. desember.
  Innen denne dato skal alle klubber ha: 
 • Fylt ut årsmelding i medlemsregisteret 
 • Oppdatert 4H klubbens medlemsliste 
 • Lastet opp årsplan, regnskap, balanse, revisor, kasserer og frifondmelding
 • Registrert nytt styre for 4H klubben
 • Registrert årsrapport
 • Dokumentert minst en aktivitet eller arrangement som er finansiert helt eller delvis med støtte av Frifond.

For å rekke rapporteringsfristen som er senest 1. desember, anbefaler vi 4H-klubbene å holde årsmøtet innen 15. November. Dette for at klubben kan være sikret Frifondstøtte påfølgende 4H år.

Tips! Sørg for å ajourføre medlemslister underveis i 4H året, dokumenter forbruk av Frifondmidler fortløpende ved medlemsmøter og klubbarrangementer, samt tidlig i året ha bilder eller tekst fra et eller flere arrangementer klart til rapportering på Frifondstøtten.

 • 4H Norge utbetaler Frifondstøtte i desember for kommende regnskapsår. 
 • Rapporteringsdato for Frifond er 1. desember.

Vi ber om at klubbstyret og klubbrådgivere gjør seg kjent med dokumentet «Retningslinjer for Frifond organisasjon i 4H Norge» (PDF, 199KB) i klubbens styremøte.