Alle 4H-klubber skal rapportere årsmelding og årsregnskap til 4H Norge. På ressurssidene under Medlemsregister finner du mer informasjon om:

  • Hvorfor skal klubben årsrapportere?
  • Hvem kan rapportere
  • Hvor går jeg for å rapportere?
  • Hva må til for å bli kvalifisert til å motta økonomisk støtte som Frifond og momskompensasjon
  • Hvordan rapportere?
  • Frister - Når må klubben rapportere?