Kvart år sender 4H Sogn og Fjordane ungdomar på instruktørkurs. Fylket dekker alle kostnader, mot at du forplikter deg til å vere kurshaldar. Gjennom opplæringa blir du kjent med ungdom frå heile landet. 

Påmeldingsfristen pleier å vere tidleg i oktober. 

Les om instruktørkursa på 4h.no