Styret har ansvar for å styre fylkeslaget fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Styret i 2024 består av:
Leiar: Camilla Nesheim 
Styremedlemer:  Cathrine Helen Ravnøy-Ulvnes, Nicolai Sandnes, Dianne Jorunn Eikås og Inger-Margrethe Ellefsplass Sørland. 
Varamedlemer: Ella Førde, Grytsje Kooistra og Kristin Eineteig. 
Alumnrepresentant: Maria Cecilie Nesheim Aardalsbakke og Michal Jan Niedzwiecki

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.