Styret har ansvar for å styre fylkeslaget fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Styret i 2023 består av:
Leiar: Camilla Nesheim 
Styremedlemer: Thea Andersen, Cathrine Helen Ravnøy-Ulvnes, Nicolai Sandnes og Trond Arild M. Austgulen
Varamedlemer: Dianne Jorunn Eikås, Ingebjørg Halset og Karoline Solheim
Alumnrepresentant: Mathilde Tjønneland

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.