Dette er styret som blei valt på sist årsmøte: 

gruppebilete

Frå venstre: Ronja Å. Vallestad, Mathilde Tjønneland, Camilla Nesheim, Eirik Vikøren, Eirik Førde, Emil Barstad og Dianne Jorunn Eikås (ordførar).

Saman har dei ansvar for å styre fylkeslaget fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Leiar: Eirik Hortemo Vikøren
Nestleiar: Camilla Nesheim
Styremedlemer: Eirik Førde, Mathilde Tjønneland og Ronja Årskaug Vallestad
Varamedlemer: Emil Barstad, Hedda Tveit og Åse Mari Haugsnes
Alumnrepresentant: Aina Nordgulen 

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.