Dette er styret som blei valt på sist årsmøte: 

gruppebilete

Bak frå venstre: Mathilde Tjønneland, Camilla Nesheim, Dianne Jorunn Eikås (ordførar), Mariann Kvalheim Thorsnes, Ingvill Årseth, Eirik Vikøren, Eirik Førde (varaordførar)

Framme frå venstre: Hilde Berit Hylland, Maria Kalhagen og Kristin Eineteig

Saman har dei ansvar for å styre fylkeslaget fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Leiar: Eirik Hortemo Vikøren
Nestleiar: Camilla Nesheim
Styremedlemer: Mathilde Tjønneland, Isak Nordgulen og Kristin Eineteig
Varamedlemer: Ingvill Årseth, Hilde Berit Hylland og Mariann Kvalheim Thorsnes
Alumnrepresentant: Maria Kalhagen

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.