Medlemmer og klubbar

4H Sogn og Fjordane ligg i Vestland fylke. I dette området av landet har vi mange fjell, fjordar og små bygder. Fylkeslaget har sidan oppstart i 1955 hatt stor aktivitet. Vi har nesten 80 flotte 4H-klubbar og nesten 1500 medlemar! 

Alumnklubben vår SOFA

SOFA står for Sogn og Fjordane 4H-Alumnklubb . Dette er ungdomsorganisasjonen vår. Ein gjeng fantastiske ungdomar som mellom anna hjelper til på fylkesarrangementa. 

Har du blitt for gamal til å være hovedmedlem i 4H, men har lyst til å "gjere det beste lenger"? Då er dette klubben for deg! Les meir på facebook. 

Fylkesstyret

Styret vårt består av ein leiar, ein nestleiar, tre styremedlemmer og tre varamedlemer. Det er årsmøte i fylket som avgjer kven som får tillitsverva. Styret har om lag 8 møter i året. Lyst til å følge med på kva styret gjer? 

Prosjekt Draumeplassen

4H Sogn og Fjordane ønskjer å hjelpe lokalsamfunn i fylket til å skape møteplassar i nær-naturen. Gjennom prosjektet Draumeplassen vil vi lyse ut ein konkurranse der lokalsamfunn kan vinne prosjekthjelp og 100 000 kr til å lage ein naturmøteplass. Prosjektet er støtta av Gjensidigestiftelsen. 

Prosjekt Fritt fram i friluft 

4H Sogn og Fjordane vil med dette prosjektet bidra til auka interesse og kunnskap innan friluftsliv og frileik for born og ungdom. Vi vil gjennomføre nettverkssamlingar og lokale kurs innan enkelt og kortreist friluftsliv. Prosjektet er støtta av Vestland Fylkeskommune. 

Bli med på kurs og leir! 

I samarbeid med lokale klubbar og medlemmer, inviterer vi kvart år alle medlemane våre til kurs og leir.