På fylkesårsmøte blir årsplanane vedtatt. Styret må av og til redigere dei undervegs i året slik at datoane stemmer. Her finn de gjeldande versjon.

Årsplan for 2022 (vedtatt på årsmøtet 2022) (PDF, 301KB)

Årsplan for 2022 (vedtatt på årsmøtet) (PDF, 293KB)

Årskalendar for 2023 (PDF, 77KB) (oppdatert 04.12.22)