På fylkesårsmøte blir årsplanane vedtatt. 

Årsplan for 2024 (vedtatt på årsmøte i 2024) (PDF, 63KB)

Førebels årsplan for 2025 (PDF, 63KB) (vedtatt på årsmøte i 2024)