På fylkesårsmøte blir årsplanane vedtatt. Styret må av og til redigere dei undervegs i året slik at datoane stemmer. Her finn de gjeldande versjon.

Årsplan 2023 (vedtatt på årsmøtet) (PDF, 64KB)

Årskalendar 2023  (PDF, 79KB)

Førebels årsplan for 2024  (PDF, 63KB)