Vi håper dere alle sammen nyter høstferien og høstsola utenfor vinduet ?

Her kommer oppsummeringen fra alle regionmøtene vi har hatt. Vedlagt finner dere en kort oppsummering av svarene på de 4 spørsmålene vi stilte. Ta gjerne en titt på disse, da det er veldig mange gode tips dere klubber imellom også! Vi tar med oss alle tilbakemeldinger inn i det videre arbeidet vårt! Vi oppsummerer også kort under her hva vi har pratet om ?

 

Kort oppsummering av det vi pratet om, og det viktigste for dere å huske!

 

Fylkenes forventninger til klubbene

  • Følge opp rapporteringer 1. desember
  • Oppfølging av medlemskontingent (spesielt viktig å følge med på om noen er aktive medlemmer i klubbene, men som ikke har betaltkontingent. Dette pga bl.a. forsikring. Ingen kontingent = ingen forsikring)
  • Bestille høstfestmerker
  • Synlige på sosiale medier og i lokale medier (send oss gjerne bilder av avisutklipp etc, det er veldig gøy for oss å lese)

 

Kontorstøtte og klubbkontingent

Kontorstøtte vedtatt på fylkesårsmøte 2018. Trøndelag har kontorstøtte etter antall medlemmer. Varierer fra 500-2500,. Kr. (årsmøteprotokoll 17.03.2018 ang sak 5 (innkomne saker – medlemsvekst og kontorstøtte)sendt ut pr mail)

Klubbkontingent vedtatt landsmøte 2018, 2000,- kr fra 2020. Økt for å utvikle de nye digitale prosjektene.

 

Høstfester
Husk å varsle fylkeskontoret når dere har høstfest

Varsle gjerne media

Fokusere på medlemmer og deres prosjekter

Husk å overholde smittevernregler

 

Årsmøte

Avvikles innen 1. desember

HUSK

  • Årsmelding
  • Regnskap – revisors beretning (underskrift)
  • Årsrapport (ny leder, grunnlagsår 2020)

 

 

Medlemskontingent (ingen endringer)
Hovedmedlem 600 kr

Søskenmedlem 300 kr

Kløvermedlem 100 kr

Alumn 300 kr

Støttemedlem 500 kr

Høstmedlem etter 1.sept. resten av 2020 + 21

 

Årsplan – Styrevervkurs og STORkurs
Årsplanen for 2021 ligger vedlagt. Men vi minner om at vi faktisk ikke vet hvordan ting blir i 2021, da det er covid-19 som bestemmer. Enn så lenge jobber vi med trygge alternativer til de tradisjonelle aktivitetene våre. Vi ønsker, i likhet med dere, å gjennomføre styrevervkurs og andre arrangement i regi av fylket, men det er ikke sikkert de blir slik som dere er vandt til. Det skal vi finne ut av sammen med fylkesstyret.

 

Digitale prosjekt
Her skjønner vi at opplevelsene er delte. Viktigste for oss å formidle til dere, dersom dere står fast og ikke får gjort det dere skal. Ring oss (gjerne Trine, som har brukt mest tid på å sette seg inn i supportfunksjonen), så finner vi ut av dette sammen!
Har dere forresten sett at det har kommet nye opplæringsvideoer? https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4, det er også kommet noen nye oppdateringer på ressurssidene for dere som klubbrådgivere: https://4h.no/for-klubbradgiver/category9407.html

 

Prosjektheftene – består enn så lenge. Det er fullt mulig å velge disse, og noen ligger også ute på salg i nettbutikken

 

OPPFORDRING

Send oss gjerne bilder og filmer fra klubbaktivitet slik at vi kan publisere de på våre hjemmesider, facebook og/eller instagram. PS: Husk å be de avbildete om tillatelse

 

KARTLEGGING AV HØSTFESTER OG ÅRSMØTER

Region midt, Trøndelag, Hedmark og Oppland har en felles kartlegging på høstfest og årsmøtedatoer og hvordan dere tenker å gjennomføre dette i år (fysisk/digitalt etc.) der vi også spør om dere ønsker dere besøk av ansatte. Ca 30% av klubbene i Trøndelag har svart, og det er BRA! Men vi hadde blitt glade hvis svarprosenten gikk opp. Den finner dere her, og det er kun 9 spørsmål å svare på: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7EccuwtKUqYF0LF6H1h-2Du1rMQqjtKiOIlIvjl5qBUQUNLM0RWRjc5QzUxTkpPQjhHRU5GTzMyMy4u

 

TIPS
Husk at dere klubbene kan søke på deltagerstøtte, https://4h.no/for-4h-ere/deltagerstotte/
Deltagerstøtten sin hensikt er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Eksempler på hva deltagerstøtten kan dekke er: teknisk utstyr som klubben investerer i for å legge til rette arbeidet med digitalisering for medlemmene sine dersom disse forutsetningene ikke er tilstede, deltageravgifter på leirer, kurs, klubbkvelder, transport til og fra ett arrangement etc.

 

OPPLEVER DERE VANSKELIGHETER MED Å FÅ LÅNT LOKALER TIL KLUBBAKTIVITET?
LNU driver en aktiv kartlegging på tilgjengelighet på lokaler, hvis dere opplever utfordringer ber vi dere om å svare på denne undersøkelsen:  https://lnu-norge.typeform.com/to/i3aADbR5

 

Og en siste liten ting.

Hvis dere er usikker på hvem av oss 3 dere skal ta kontakt med når dere sender mail, så kan dere gjerne bruke denne mailen 4htrondelag@4h.no, da sørger vi for at riktig person svarer dere ?