Overskrift/tittel

Overskriften skal gi leseren lyst til å lese hele artikkelen. En god overskrift kan få leseren til å lese om tema hen ellers ville bladd forbi. Overskriften skal «selge» artikkelen, men den må holde det den lover. Ofte lager vi overskriften helt til slutt.

En overskrift skal:

  • skape forventning
  • være forståelig og tydelig
  • ikke love mer enn hva teksten handler om
  • være så kort og presis som mulig, uten forkortelser.

Ingress

Ingressen er enten et sammendrag av teksten (nyhetssak) eller en innledning (reportasje).

Når leseren har sett overskriften og bestemt seg for å lese videre, er det ingressen som avgjør om hen kommer til å lese hele artikkelen. Derfor må ingressen gi interessante og viktige opplysninger, og framfor alt; gi leseren lyst til å få vite mer om det vi skriver om.

En ingress skal være kort. Korte notiser trenger ingen ingress – fordi selve teksten ikke er stort lenger enn ingressen.

Det er forskjell på ingresser i nyhetssaker og reportasjer.
I nyhetssaker skal ingressen raskt gi svar på spørsmålene:

  • Hvem?
  • Hva?
  • Hvor?
  • Når?
  • Hvordan?
  • Hvorfor?

(Disse er også ofte kalt «de seks hjelperne»). Ofte kan ikke ingressen svare på alle de seks spørsmålene. Da kan den bli for lang, og ikke alle spørsmålene er like viktige i alle saker.

I reportasjer skal ingressen vekke nysgjerrighet og gi lyst til å lese videre.


Byline

Her står navnet til journalisten og fotografen/illustratøren. Byline plasseres ulikt i ulike aviser og blader. Det mest vanlige er at den kommer rett etter ingressen eller helt til slutt i artikkelen.


Brødtekst

Etter ingressen kommer selve innholdet, brødteksten, med utfyllende opplysninger om det du har presentert i overskriften og ingressen.

I nyhetsartikler må brødteksten ha det viktigste først. Hvis det ikke er plass til hele artikkelen i avisa, skal redaksjonen kunne kutte teksten bakfra.

Reportasjer har ofte ikke en like stram oppbygning som en nyhetssak, men bør også kunne kuttes. Hvis redaksjonen vil gjøre store forandringer i teksten, skal den alltid ta kontakt med den som har skrevet den.


Gjør avtale om hvor lang teksten du leverer, bør være. Vi måler ofte tekstlengden i antall tegn eller antall ord.


Mellomoverskift/mellomtittel

Mellomoverskrift brukes til å framheve viktige stikkord i brødteksten. I tillegg gir det luft og rom i artikkelen og gjør den mer oversiktlig. En mellomoverskrift bør bestå av to til tre ord.
For leseren kan mellomoverskriftene gi et raskt overblikk over hva saken handler om og fortelle hvilke avsnitt som er interessante.


Bilder/illustrasjoner

Bilder og illustrasjoner er viktige. Et flott eller interessant bilde, eller en spennende
illustrasjon, kan få leseren til å stoppe opp ved akkurat din artikkel. Hvis du publiserer artikkelen på hjemmesiden til klubben din, bør bildet stå sammen med ingressen så det fanger oppmerksomheten og er godt synlig.


Bildetekst

Dette er en liten tekst som beskriver bildet. Navn på personer og steder må være riktig skrevet. Du kan også skrive hvor personene er fra og hvor gamle de er.