En nyhet er noe som nettopp har skjedd, eller noe vi nettopp har fått vite om.
edaksjonens jobb er å velge ut hva som skal presenteres som nyheter. I dette arbeidet ser de etter saker som oppfyller ett eller flere nyhetskriterier - også kalt VISAK-kriteriene:
V- Vesentlig: Det som angår, interesserer og er viktig for mange.
I - Identifikasjon: Mennesker og hendelser vi kjenner oss igjen i. «Det kunne vært meg».
S - Sensasjon: Det ingen hadde trodd kunne skje, må skille seg ut fra det som er "vanlig".
A - Aktuelt: Det som er nært i tid eller sted, eller som kan knyttes til andre aktuelle nyheter.
K - Konflikt: Det som skaper, eller kan skape, debatt og konflikt.

I tillegg nevvnes også ofte disse kriteriene:
Nærhet: Geografisk eller psykisk. Det som skjer utafor stuedøra.
Elite og kjendiser: Kjente personer, ledere og eksperter gir saken tyngde og oppmerksomhet.

Når du jobber med synliggjøring er det lurt å tenke over hva som gjør aktiviteten, saken, arrangementet, prosjektet eller leiren du vil fortelle om, til godt nyhetsstoff.
Husk også at media alltid er interessert i engasjerte mennesker og gode historier.