Fire hå blir skrevet på mange måter, her har vi utarbeidet skriveregler for 4H.

 • 4H skal skrives uten bindestrek eller ekstra mellomrom. 4H er riktig.
  4-H, 4 H og 4h er feil. 4-H benyttes i amerikansk rettskrivning, men ikke på norsk.
   
 • Det skal være bindestrek når 4H settes sammen med et annet ord og aldri stor bokstav etter bindestreken.
  et heter 4H-er, 4H-prosjekt og 4H-klubb.
  Unntakene er selve navnet til organisasjonen. Det heter 4H Norge og 4H Oppland.
   
 • 4H-ere er slett ikke 4H’ere. Apostrof skal svært sjelden brukes på norsk, og aldri når du skriver 4H-ord. 4H sin eller 4H sitt skrives 4Hs, ikke 4H’s. 4H’ skal heller ikke forekomme.
   
 • I 4H er det alltid stor H. Det skal normalt ikke være store bokstaver midt i setninger med mindre det er et egennavn slik som 4H.
   
 • Du kan forklare hva H-ene står for ved å skrive hode, hjerte, hender og helse, men i 4H-løftet kan vi bruke stor H på disse ordene.
   
 • Vi er alle med i 4H Norge selv om vi som ofte forkorter dette ved å si at vi er med i 4H. Du kan altså si 4H når du sammenlikner oss med ungdomslag og bygdeungdomslag, men du skal si 4H Norge når du sammenlikner oss med f.eks. Noregs Ungdomslag eller Norges Bygdeungdomslag.
   
Språkreglene er kvalitetssikret av Språkrådet.