Husk å holde klubbens medlemsliste oppdatert. Feil eller mangler på medlemmenes kontaktinformasjon gjør at medlemmene bl.a. ikke får logget seg inn på 4h.no, ikke kan gjennomføre digitale prosjekt, melde seg på arrangement, ikke mottar medlemsbladet og ikke får kontingentfakturaen sin i tide.


Huskeliste for oppdatert medlemsliste: 

  • Ta ut medlemsliste fra Min klubb i menyvalget «Rapporter/medlemsutvikling».
  • Sjekk at alle medlemmer er registrert med riktig adresse, e-post og mobil. Verifiser også foresattes e-postadresse og mobilnummer.
  • Nye medlemmer melder seg inn via «Bli med».
  • Medlemmer som ønsker å melde seg ut kan gjøre dette via Min side/Medlemskap (krever innlogging), ev. sende e-post til kontingent@4h.no.
  • Oppdater/registrer nytt klubbstyre i Min klubb |For tillitsvalgte. Gjør dette så raskt som mulig etter årsmøtet, men senest 1.desember.