Fargepalett

4H Norge har en stor og variert fargepalett med sterke og tydelige farger som symboliserer godt det store mangfoldet i 4H sitt aktivitetstilbud.

Fargekartet er bygd opp av fargegrupper bestående av to farger:

Fargegruppene benyttes på kløverengene og kløverskopene.

4H skal være en grønn organiasjon. Pantone 355 er hovedfargen og det er vikig at grønnfargen er med i alle sammenhenger.
Brukes logoen i farge (Pantone 355) kan det benyttes andre farger på bakgrunner og bunnlinje, men
er logoen negativ må bakgrunnen og/eller deler av bunnlinjen være grønn.

Alle fargene kan brukes fritt, men man bør ikke benytte for mange farger i en
og samme publikasjon.

Fargene kan brukes i graderinger (forløpninger), men kan ikke gjengis svakere (i prosent).

Programfargene:

  • Pantone 368 (natur)
  • Pantone 2995 (samfunn)
  • Pantone 138 (helse)
  • Pantone 247 (kultur)
    skal alltid brukes på sitt programområde.