Ønsker du å gå på jakt, da må du bestå jegerprøven. Jegerprøven består av to deler, et kurs og en eksamen. Skal du jakte på storvilt, da må du i tillegg bestå skyteprøven storvilt.

I dette oppdraget går du på opplæringsjakt eller egen jakt på småvilt. Forklar også hvilke viltarter du jakter på og fortell mer om disse dyrearter.

Er du mellom 14 og 16 år da kan du delta i opplæringsjakt på småvilt uten å ha bestått jegerprøven. Opplæringsjakt vil si at du går på jakt med en erfaren jeger som er minst 20 år gammel og kan instruere og kontrollere deg underveis. Du må i tillegg ha samtykke av foreldrene dine.

Er du 16 år eller eldre og har du bestått jegerprøven, da kan du jakte på småvilt alene.

Oppdraget er inspirert av Daniel