Ønsker du å gå på jakt, da må du bestå jegerprøven. Jegerprøven består av to deler, et kurs og en eksamen. Skal du jakte på storvilt, da må du i tillegg bestå skyteprøven storvilt.

Dette oppdraget handler om gjennomføring av jegerprøveeksamen. Før du kan ta jegerprøveeksamen må du ha gjennomført jegerprøvekurset. Du kan ta jegerprøveeksamen fra og med det året du fyller 14 år.

Det er kommunene som arrangerer jegerprøveeksamen. Jegerprøveeksamen blir gjennomført digitalt og består av 50 oppgaver som må svares innen 50 minutt.

Har du ikke bestått jegerprøveeksamen, da må du vente minst en uke før du kan melde deg på igjen. Har du bestått jegerprøveeksamen, da blir du automatisk registrert i Jegerregisteret. Er du under 16 år, da må du vente til det året du fyller 16 år for å få tilsendt Jegeravgiftskortet. Du kan nå jakte på småvilt eller gå videre med skyteprøven storvilt.

Kombiner dette oppdraget med oppdraget Jegerprøve: kurs for å gjennomføre et prosjekt om jegerprøven.

Oppdraget er inspirert av Daniel, Mari, Odd Johan, Marit, Ole Johan og Agnete