Ønsker du å gå på jakt, da må du bestå jegerprøven. Jegerprøven består av to deler, et kurs og en eksamen. Skal du jakte på storvilt, da må du i tillegg bestå skyteprøve storvilt.

I dette oppdraget går du på opplæringsjakt eller egen jakt på storvilt. Forklar også hvilke viltarter du jakter på og fortell mer om disse dyrearter.

Er du mellom 16 og 18 år og har du bestått jegerprøven og skyteprøven i dette jaktåret, da kan du delta i opplæringsjakt på storvilt. Opplæringsjakt vil si at du går på jakt med en erfaren jeger som er minst 20 år gammel og kan instruere og kontrollere deg underveis. Du må i tillegg ha samtykke av foreldrene dine.

Er du 18 år eller eldre og har du bestått jegerprøven og skyteprøven i dette jaktåret, da kan du jakte på storvilt alene.

Oppdraget er inspirert av Daniel