Ønsker du å gå på jakt, da må du bestå jegerprøven. Jegerprøven består av to deler, et kurs og en eksamen. Skal du jakte på storvilt, da må du i tillegg bestå skyteprøven storvilt.

Dette oppdraget handler om gjennomføring av jegerprøvekurset. Du må gå på jegerprøvekurs før du kan melde deg på eksamen. Norges Jeger- og Fiskerforbundet arrangerer kvalifiserte kurs som er tilgjengelig for ungdommer. Noen videregående skuler tilbyr jegerprøvekurs som valgfag.

På jegerprøvekurset lærer du om jaktbare viltarter, skytevåpen og andre redskap, human jakt og regelverket. Jegerprøvekurset er på 30 timer fordelt over 9 samlinger. Det fins også nettbasert kursmateriell du kan bruke for å lære pensumet og som førebuing til eksamen. Du kan bruke lenkene for å finne mer informasjon om kurset og tilgang til nettbaserte ressurser.

Kombiner dette oppdraget med oppdraget Jegerprøve: eksamen for å gjennomføre et prosjekt om jegerprøven.

Oppdraget er inspirert av Daniel, Mari, Odd Johan, Marit, Ole Johan og Agnete