Ønsker du å gå på jakt, da må du bestå jegerprøven. Jegerprøven består av to deler, et kurs og en eksamen. Skal du jakte på storvilt, da må du i tillegg bestå skyteprøven storvilt.

I dette oppdraget skal du rapportere om forberedelser til og gjennomføring av skyteprøve storvilt. Det er ingen aldersbegrensning på øvelseskyting så lenge det foregår under oppsyn av en voksen. Du kan ta skyteprøve fra og med det året du fyller 16 år.  Skyteprøven består av to deler: obligatoriske skudd og skyting mot dyrefigur.

Først må du få godkjent 30 treningsskudd med rifle fordelt over minst to dager, deretter kan du gjennomføre skyting mot dyrefigur. Denne delen av skyteprøven skal du gjenta med hver rifle og hvert rifleløp du ønsker å bruke under storviltjakten.

Har du bestått skyteprøven, da får du et vitnemål som du må ha på deg når du er ute på storviltjakt. Er du mellom 16 og 18 år og har du bestått jegerprøven og skyteprøven, da kan du delta i opplæringsjakt på storvilt. Er du 18 år eller eldre og har du bestått jegerprøven og skyteprøven, da kan du gå på storviltjakt på egenhånd.  Skyteprøven må du gjennomføre hvert jaktår.