OBS! Tidbruk på dette oppdraget tar utgangspunkt i hvor lang tid det tar å stelle urtene til sammen – selv om det går over flere dager. Tidsbruk er beregnet for dyrking i en plantekasse.

  • Hvis hele prosjektet ditt skal handle om å dyrke urter, bør du derfor splitte opp dette oppdraget i flere mindre oppdrag. For eksempel kan prosjektet ditt da ha tre oppdrag, der det første handler om å plante frø, det andre om å stelle og vanne urtene underveis, og det tredje om å høste dem inn. Man kan lage egne oppdrag som passer til prosjektet under planlegging på prosjektplattformen.
     
  • Hvis dette oppdraget kun skal være en del av prosjektet ditt, er det lurt å kombinere med andre oppdrag, for eksempel å dyrke andre vekster (eks. grønnsaker, bær, frukt) eller å lage mat med urtene du dyrker.


I dette oppdraget skal du dyrke urter av valgfritt slag. Plant frø, stell og vann underveis. Høst inn når urtene er klare. Du kan godt plante flere ulike typer krydder i samme potte, men da må du tenke over hvor mye vann de ulike plantene trenger. For eksempel trenger oregano, persille og gressløk omtrent like mye vann, og kan derfor plantes sammen. 

Husk! Det er viktig å bruke riktig type jord for at planter skal spire og gro. Hvilken jordtype egner seg best når du planter et frø, og hvilken jordtype liker planten best når den har vokst seg større?

Dette oppdraget er del av oppdragsserien om dyrking. Andre oppdrag i serien er: