For 4H klubben er det viktig å ha en eller flere aspirantledere for å kunne gi et godt tilbud til de yngste medlemmene. At aspirantene får en god start er viktig for at de vil fortsette i 4H eller ikke. Det er lettere å få nye aspiranter i en 4H-klubb med bra aspirantaktiviteter. Aspirantlederne har tett samarbeid med styret i 4H-klubben og klubbrådgiver. Selv får du ledererfaring gjennom arbeidet med å ha "Aspirantlederen" som prosjekt. Du lærer å planlegge og gjennomføre aktiviteter, og om samspillet mellom ledere og deltakere. 

Det er veldig fint å være flere aspirantledere i klubben. Dere kan enten lage et gruppeprosjekt i prosjektplattformen, eller legge inn hver deres prosjekt.

I dette oppdraget skal du sette deg inn i hvilke ansvar du har som aspirantleder og lage en god plan. Les gjennom kravene nedenfor og drøft hvilke mål du vil ha for arbeidet og hvorfor. 

Spørsmål du kan svare på er; Hva vil du/dere gjøre? Hvordan? Hvorfor?

Vi anbefaler at du/dere gjennomfører dette oppdraget før du/dere gjennomfører Aspirantlederen planlegging: Å være aspirantleder

Krav for å være aspirantleder:

Som aspirantleder skal du:

  • Lede minst 6 møter og aktiviteter for aspirantene
  • Du skal ta deg av aspirantene på møter, arrangement, på tur og leir. 

Gjennom aktivitene skal du:

Du finner de andre aspirantoppdragene ved å trykke på aspirantleder nederst i dette oppdraget eller ved å søke på "aspirantleder" i søkefeltet i oppdragsbanken.

Lykke til!