For 4H klubben er det viktig å ha en eller flere aspirantledere for å kunne gi et godt tilbud til de yngste medlemmene. At aspirantene får en god start er viktig for at de vil fortsette i 4H eller ikke. Det er lettere å få nye aspiranter i en 4H-klubb med bra aspirantaktiviteter. Aspirantlederne har tett samarbeid med styret i 4H-klubben og klubbrådgiver. Selv får du ledererfaring gjennom arbeidet med å ha "Aspirantlederen" som prosjekt. Du lærer å planlegge og gjennomføre aktiviteter, og om samspillet mellom ledere og deltakere. 

I dette oppdraget skal du/dere planlegge hvilke aktiviteter man kan gjøre med aspirantene. 

Tenk gjennom følgende punkter når aktivitetene planlegges:

  • Hvor ofte skal aspirantene møtes?
  • Hvordan skal aspirantene trekkes inn i planlegging av aktivitetene?
  • Skal aspirantaktivitenene være en del av aktiviteten på møte for hele klubben, eller skal dere ha egne aspirantaktiviteter i tillegg?
  • Hvilke aktiviteter ønsker aspiratentene?
  • Hvilke aktiviteter arrangerer 4H i fylket for aspirantene?

Her finner du/dere egne oppdrag om ulike aktiviteter som kan gjennomføres for aspirantene. 

Når aktivitetene er planlagt kan dere gjennomføre oppdrag Aspirantleder: Lage årsplan hvor dere legger inn alt som skal skje for aspirantene i en årsplan. 

Her finner du også et eget oppdrag om å lede aktiviteter og møter for aspiranter.

Du finner de andre aspirantoppdragene ved å trykke på aspirantleder nederst i dette oppdraget eller ved å søke på "aspirantleder" i søkefeltet i oppdragsbanken.

Lykke til!