For 4H klubben er det viktig å ha en eller flere aspirantledere for å kunne gi et godt tilbud til de yngste medlemmene. At aspirantene får en god start er viktig for at de vil fortsette i 4H eller ikke. Det er lettere å få nye aspiranter i en 4H-klubb med bra aspirantaktiviteter. Aspirantlederne har tett samarbeid med styret i 4H-klubben og klubbrådgiver. Selv får du ledererfaring gjennom arbeidet med å ha "Aspirantlederen" som prosjekt. Du lærer å planlegge og gjennomføre aktiviteter, og om samspillet mellom ledere og deltakere. 

Når du og aspirantene møtes for første gang, er det viktig at du setter av god tid til å bli kjent. Hvis aspiratene kommer fra ulike klasser og skoler kjenner de kanskje ikke hverandre fra før heller. Du og aspirantene må også bruke tid på å få samarbeidet til å fungere, å føle dere som en gruppe.

Forslag til bli kjent leker:

Navnelek

Alle sitter i ring. Begynn med at du selv sitter midt i ringen med en avis. La alle si navnet sitt. Deretter ber du en av aspirantene si navnet på en annen i ringen. Du skal nå berøre denne med avisen før vedkommende rekker å si et nytt navn. Greier du det må du ta vedkommendes plass i ringen og si et nytt navn mens den du berørte tar avisen og din plass  imidten. 

Husk! Som leder må du passe på at navnene til alle aspirantene blir med i leken.

Like dyr

Del aspirantene i to grupper og plasser dem på hver sin side av rommet. Ha kort med navn på dyreslag i to esker. La så gruppene trekke kort fra hver sin eske. Slukk lyset og la de som skal forestille samme dyr finne hverandre. De har bare lov å bruke dyrelyder. De som finner hverandre setter seg stille ned.

Det er også lov å finne på helt andre leker - her er det bare å la kreativiteten spire!

Du finner andre oppdrag i denne serien ved å trykke på aspirantleder nederst i oppdraget eller ved å søke på "aspirantleder" i søkefeltet i oppdragsbanken. 

Lykke til.