For 4H klubben er det viktig å ha en eller flere aspirantledere for å kunne gi et godt tilbud til de yngste medlemmene. At aspirantene får en god start er viktig for at de vil fortsette i 4H eller ikke. Det er lettere å få nye aspiranter i en 4H-klubb med bra aspirantaktiviteter. Aspirantlederne har tett samarbeid med styret i 4H-klubben og klubbrådgiver. Selv får du ledererfaring gjennom arbeidet med å ha "Aspirantlederen" som prosjekt. Du lærer å planlegge og gjennomføre aktiviteter, og om samspillet mellom ledere og deltakere. 

En god årsplan gjør det lettere å gjennomføre aktivitetene og møtene fordi alle er informert om hva som skal skje til hvilken tid. 

Her er noen forslag til hva som kan være med i planen:

ÅRSPLAN
ÅRSPLANASPIRANT
JanuarBli kjent med oppdragsbanken og prosjektplattformen
Februar
MarsFamiliefest
AprilNatursti
MaiAspirantene forteller om sine 4H-prosjekt og viser hvor langt de har kommet
JuniAspirantleir
Juli
August
September
OktoberUtstilling til høstfest
NovemberÅrsmøte i 4H-klubben
DesemberGrøtfest

Du finner de andre aspirantoppdragene ved å trykke på aspirantleder nederst i dette oppdraget eller ved å søke på "aspirantleder" i søkefeltet i oppdragsbanken.

Lykke til!