For 4H klubben er det viktig å ha en eller flere aspirantledere for å kunne gi et godt tilbud til de yngste medlemmene. At aspirantene får en god start er viktig for at de vil fortsette i 4H eller ikke. Det er lettere å få nye aspiranter i en 4H-klubb med bra aspirantaktiviteter. Aspirantlederne har tett samarbeid med styret i 4H-klubben og klubbrådgiver. Selv får du ledererfaring gjennom arbeidet med å ha "Aspirantlederen" som prosjekt. Du lærer å planlegge og gjennomføre aktiviteter, og om samspillet mellom ledere og deltakere. 

Det er viktig at aktivitetene og møtene er planlagt på forhånd. For å få et godt resultat av aktivitetene og møtene, er det tre trinn du må tenke på:

 1. Planlegging: Hva ønsker du å gjøre? Hvorfor ønsker du å gjøre det? Når skal det gjennomføres? Hvor skal det gjøres? Hvordan skal det gjøres?
  En god plan er en oppskrift som er lett å bruke når man skal gjennomføre.
   
 2. Gjennomføring av planen: Ha alt klart når møtet eller aktiviteten begynner. Og følg planen så godt som mulig. Vær forberedt på forandringer hvis situasjonen krever det.
   
 3. Vurdering: Når møtet eller aktiviteten er ferdig, bør du spørre deg selv hva du synes var bra og hva du synes kunne vært bedre og hvorfor. Disse erfaringene tar du med deg videre. 

Forslag til aktiviteter kan være:

 • Natursti
 • Lære vekk 4H-løftet
 • Førstehjelp
 • Dukketeater
 • Underholdningsinnslag til høstfest
 • Karneval
 • Familiefest
 • Overnattingstur
 • Internasjonal kveld 

Du finner andre oppdrag i denne serien ved å trykke på aspirantleder nederst i dette oppdraget eller ved å søke på "aspirantleder" i søkefeltet i oppdragsbanken.

Lykke til!