For 4H klubben er det viktig å ha en eller flere aspirantledere for å kunne gi et godt tilbud til de yngste medlemmene. At aspirantene får en god start er viktig for at de vil fortsette i 4H eller ikke. Det er lettere å få nye aspiranter i en 4H-klubb med bra aspirantaktiviteter. Aspirantlederne har tett samarbeid med styret i 4H-klubben og klubbrådgiver. Selv får du ledererfaring gjennom arbeidet med å ha "Aspirantlederen" som prosjekt. Du lærer å planlegge og gjennomføre aktiviteter, og om samspillet mellom ledere og deltakere.
 Du skal lage en natursti med 10-20 spørsmål som aspiranter kan svare på. Spørsmålene bør variere med noen enkle og noen litt vanskeligere spørsmål. Heng de opp på en sti, eller lage en sti selv.

Du finner de andre aspirantoppdragene ved å trykke på aspirantleder nederst i dette oppdraget eller ved å søke på "aspirantleder" i søkefeltet i oppdragsbanken.

Lykke til! 

Oppdraget er laget av Karina.