For 4H klubben er det viktig å ha en eller flere aspirantledere for å kunne gi et godt tilbud til de yngste medlemmene. At aspirantene får en god start er viktig for at de vil fortsette i 4H eller ikke. Det er lettere å få nye aspiranter i en 4H-klubb med bra aspirantaktiviteter. Aspirantlederne har tett samarbeid med styret i 4H-klubben og klubbrådgiver. Selv får du ledererfaring gjennom arbeidet med å ha "Aspirantlederen" som prosjekt. Du lærer å planlegge og gjennomføre aktiviteter, og om samspillet mellom ledere og deltakere. 

Vi anbefaler at du gjennomfører Aspirantleder: Sett deg inn i ansvaret før du gjennomfører dette oppdraget. 

I dette oppdraget skal du finne ut hva som skal legges vekt på av oppgaver og aktiviteter for aspirantene. 

Svar på følgende spørsmål:

  • Hvordan skal dere få med alle aspirantene med i aktivitetene? 
  • Hvem er aspirantene? Husk at aspirantene kan være ulike aldre og alle er forskjellige og har ulike behov.
  • Hvordan skal det første møte være med aspirantene?
  • Hvorfor er det første møtet spesielt viktig?
  • Hvordan skal dere legge til rette for å få en god start?
  • Hvordan skal dere holde kontakten mellom møtene, og hvordan skal dere få kontakt med foreldre eller foresatte? 

Du finner de andre aspirantoppdragene ved å trykke på aspirantleder nederst i dette oppdraget eller ved å søke på "aspirantleder" i søkefeltet i oppdragsbanken.

Lykke til!