For 4H klubben er det viktig å ha en eller flere aspirantledere for å kunne gi et godt tilbud til de yngste medlemmene. At aspirantene får en god start er viktig for at de vil fortsette i 4H eller ikke. Det er lettere å få nye aspiranter i en 4H-klubb med bra aspirantaktiviteter. Aspirantlederne har tett samarbeid med styret i 4H-klubben og klubbrådgiver. Selv får du ledererfaring gjennom arbeidet med å ha "Aspirantlederen" som prosjekt. Du lærer å planlegge og gjennomføre aktiviteter, og om samspillet mellom ledere og deltakere. 

Vi anbefaler at du gjennomfører Aspirantleder: Sett deg inn i ansvaret og Aspirantleder: Å være aspirantleder før du starter med dette oppdraget.

Det er viktig at aspirantene får hjelp og tips til hva de kan gjøre i sitt 4H-prosjekt. Reflekter og finn ut av følgende:

  • Hvilke prosjekter kan aspiranter gjennomføre?
  • Hvilke passende oppdrag finnes i oppdragsbanken? 
  • Drøft hva et 4H-prosjekt er og hvordan du skal formidle dette til aspirantene.
  • Hvor mye praktisk arbeid fra prosjektene kan gjøres på møtene og hva skal aspirantene gjøre selv?
  • Hva er viktig i samarbeidet med foreldrene?
  • Hvordan skal dere lære foreldrene om prosjektarbeidet?

Du finner de andre aspirantoppdragene ved å trykke på aspirantleder nederst i dette oppdraget eller ved å søke på "aspirantleder" i søkefeltet i oppdragsbanken.

Lykke til!