Fylket organiserer felles transport til/frå leiren og rekrutterer vaksenleiarar. Hovudleiar er på toppen, mens resten av leiargruppa er kontaktperson for 15 deltakarar kvar. 

Med grunnlag i registreringsskjemaet under, set fylkesstyret saman leiargruppa. Du vil få tilbakemelding frå 4H-kontoret så snart avgjersla er tatt. Etter dette får du eventuelt melding om å fylle ut påmeldingsskjemaet til leiren.

Som vaksenleiar er det sjølvsagt fylket som betaler både leir og transport.