Med utgangspunkt i 4H-løftet, er dette våre kjerneverdier:

  • Klart hode
  • Varmt hjerte
  • Flinke hender
  • God helse