Er du mellom 4 og 9 år? Da kan du bli kløvermedlem! 

Et kløvermedlemskap inkluderer:

  • Aktivitetsbok (en gang pr. år).
  • Medlemsbladet AKTIVITET (to ganger pr. år), som bl.a. inneholder egne sider for kløvermedlemmer.
  • Invitasjon til minst et 4H-arrangement ila. året, enten fra 4H i fylket eller den lokale 4H-klubben. 

Innmelding
Innmeldingen kan gjøres via vårt innmeldingsskjema

Betaling
Kløvermedlemskapet betales én gang i året. Kjøper man medlemskap etter 1. september, gjelder medlemskapet resten av kalenderåret, pluss hele påfølgende år. Medlemskontingenten betales via faktura som sendes pr e-post til foresatte.

Utmelding
Alle utmeldinger gjøres på "Min side" på 4h.no, eventuelt ved å sende e-post til kontingent@4h.no.

Overgang fra kløvermedlem til hoved-/søskenmedlem
Når du fyller ti år, er du gammel nok til å bli medlem i en 4H-klubb. Da blir medlemsskapet ditt endret til hovedmedlem (eller søskenmedlem dersom du har søsken som allerede er hovedmedlem). I noen 4H-klubber kan du begynne allerede når du er åtte eller ni år, så hør med din lokale 4H-klubb om du ønsker det.