Er du mellom 10 - 26 år kan du være hovedmedlem eller søskenmedlem.

Som hovedmedlem deltar du i vanlig klubbaktivitet og gjennomfører 4H-prosjekt. Har du et søsken som allerede er medlem i 4H, blir du et såkalt søskenmedlem (lavere medlemsavgift).

Innmelding
Innmeldingen gjøres via vårt elektroniske innmeldingsskjema.

Betaling
Medlemskontingenten betales én gang i året. Kjøper man medlemskap etter 1. september, gjelder medlemskapet resten av kalenderåret, pluss hele påfølgende år.

Medlemskontingenten betales via faktura som sendes pr e-post til foresatte.

Utmelding
Alle utmeldinger kan gjøres skriftlig per brev eller e-post til 4H Norge.