Kontingentsatser
Type medlemskapKroner
Hovedmedlem (4H-medlem)kr 650
Søskenmoderasjon (søskenmedlem) (10-18 år)kr 350
Støttemedlem (4H-venn)kr 500
Alumnmedlemkr 300
Kløvermedlem (4H-venn, 0-9 år)kr 120
Kampanje-/arrangementsmedlemkr 100

 

Kontingentsatser 4H-gård Norge
Type medlemskapKroner
4H-gårdkr 2 200
4H-seterkr 2 150

 

Kontingent for medlemsorganisasjoner
Medlemsorganisasjonskontingentkr 2 000

 

Kontingent for 4H-klubber
Klubbkontingentkr 2 200