Arrangementsmedlemskap er en mellomting mellom et aktivt og et passivt medlemskap. Medlemskapet er for barn og ungdom i alderen  10 -18 år, som kun er med på én aktivitet/ett arrangement pr. år.

Et arrangementsmedlem deltar ikke på ordinær klubbaktivitet og har heller ikke 4H-prosjekt. Ønsker du å  delta på mer en en aktivitet, må du melde deg inn som hovedmedlem (ev. søskenmedlem).