En alumn er et 4H-medlem over 18 år, som ønsker å gjøre en innsats for 4H. En alumn har som regel gjennomført 4H-programmet, og mottatt plaketten, men det er ingen forutsetning.