Som medlem i 4H får ditt barn eller ungdom muligheten til å utvikle seg selv. Det stilles ingen spesielle krav for å bli medlem. I 4H fokuserer vi på utvikling og gode verdier – ikke på prestasjoner. Vi vil at barn og unge skal få utvikle og utfolde seg på sine premisser.

I kjerneverdiene våre; klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse, ligger en grunnleggende tanke på likeverd og respekt. Medlemmene er del av et sosialt fellesskap med barn og unge som er trygge, stolte og har en tydelig omtanke for hverandre.
Uansett forutsetninger, er det plass til alle! Det å gi rom for alle og å ha gjensidig respekt, er viktig for barn og unges egenverd. Likeverd og inkludering ligger i vårt DNA.