Medlemskontingent: Betalt medlemskontingent er medlemmet sin forsikring. Hvis kontingenten ikke er betalt, er ikke medlemmet forsikret. Husk å betale kontingenten i tide.

Deltagerstøtte: ​​​​​​Økonomi skal ikke være et hinder for å delta på 4H-aktiviteter. Alle som vil, kan være med - søk derfor deltakerstøtte for aktiviteter og prosjekt.

Medlemsblad: Medlemsbladet AKTIViTET inneholder reportasjer, intervjuer, faste spalter mm. Medlemsbladet sendes til alle 4H-familier.

Landslotteriet: 4H-klubbene får tilsendt lodd, som medlemmene selger. Landslotteriet er en viktig inntektskilde for klubbene - og resten av organisajonen. Deler av overskuddet går også til 4H Norge sitt solidaritetsarbeid i Gambia.

Tilretteleggingsfondet: Gjennom tilretteleggingsfondet kan medlemmer søke om å få dekket ekstrautgifter som skyldes funksjonsnedsettelse og/eller andre utfordringer for å delta på kurs og leir.

Beredskap og sikkerhet: 4H skal være en trygg arena for barn. Godt beredskapsarbeid skal redusere sannsynligheten for uønskede hendelser og kriser, samt skape trygghet. Våre beredskapsplaner skisserer ansvar, organisering og rutiner ved uønskede hendelser og kriser. Den gjelder til enhver tid, for alle arrangement/aktiviteter og for alle nivå og ledd i organisasjonen.