4H er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon, som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Vi er medlemsstyrt, og arbeider i tråd med vår formålsparagraf, 4H-løftet og vårt motto. Medlemmene er tilknyttet lokale 4H-klubber over hele landet.