På informasjonsmøtet for 4H-foresatte i hele landet fikk foresatte høre mer om:

  • Hva er 4H
  • Verdier
  • 4H-året
  • Prosjekt
  • Trygge arrangement
  • Forsikring

Presentasjon fra foreldremøte for nye foresatte (PDF, 1MB)

Opptak av møtet: