Som medlem i 4H kan ditt barn eller ungdom delta på mange ulike arrangement og aktiviteter. Her er en hovedoversikt over aktivitetene, men det vil være lokale variasjoner.

Aktivitetene i 4H
Klubbaktivitet:4H-klubbene har klubbmøter med ulike aktiviteter. Det er medlemmene i klubben som bestemmer hvilke aktiviteter klubben skal gjennomføre, og hvor ofte de skal møtes.
4H-prosjekt:Medlemmer i medlemsalder (10-18 år) gjennomfører årlig et 4H-prosjekt. Prosjektene velges etter eget ønske, og vises fram/stilles ut på klubben sin høstfest, som markerer slutten på 4H-året.
prosjektplattformen kan medlemmene løse prosjektene digitalt.
Styrevervopplæring:Medlemmer som er valgt inn i klubbstyret får opplæring i sitt styreverv. Det skjer via styrevervkurs, som er en sosial, lærerik og aktiv kurshelg.
Kurs og aktiviteter:I 4H kan medlemmene delta på ulike kurs og arrangement. Tema og innhold varierer, men her samles både lokale barn og unge, og fra hele landet på nasjonale kurs.
Leirer:Hvert år kan 4H-ere delta på leirer. Det finnes et leirtilbud til alle medlemmer i ordinær medlemsalder:
• Aspirantleirer (10 – 11 år)
• Fylkesleirer (fra 12 år)
• Landsleir/nordisk leir (fra 14 år)(arrangeres hhv. annet hvert år)
NB! Leirtilbudet kan variere fra fylke til fylke.
Volleyball:Volleyball er 4H-idretten. En del fylker arrangerer årlig nattvolleyballturnering, det er også turneringer på leirer.