I 4H lærer barn og unge ved å gjøre. – De har det sosialt, aktivt og morsomt! I løpet av et år skal medlemmene arbeide med et selvvalgt 4H-prosjekt. Målet er å lære ved å gjøre. Et medlem som har fått godkjent sitt 4H-prosjekt og har et oppmøte på mer enn 50 prosent av klubbmøtene, får hvert år tildelt et 4H-merke. Etter sju år er 4H-programmet fullført og 4H-eren mottar 4H-plaketten (aspirantprosjektene teller ikke. De yngste - kløvermedlemmene - jobber ikke med 4H-prosjekt.


Merkesystemet i er delt inn i:

  • Aspirant og miniaspirant  (10 - 11 år og yngre)
  • Juniorer (12 – 14 år)
  • Seniorer (15 – 18 år)