Vår målsetting utrykkes gjennom 4H-løftet:

Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.