Ordførar 
  • leier fylkesårsmøtet etter gjeldande vedtekter og tradisjon
  • følge med på at arbeidet i fylkesstyret går slik som det skal. Får derfor tilsendt referat og andre utsendte dokument som kjem på mail gjennom heile året, og kan delta på styremøte ved behov