Digitalt klubboppfølgingsmøte - oppsummering

 

4H-prosjektet

 • Digitalt 4H-prosjekt
  • Prosjektplatformen stengt 1. januar – 15. februar
   • Oppdragsbanken er open
   • Starte med arbeidet, dokumentere undervegs, laste opp etter 15. februar
   • startside for prosjektarbeidet 4H-prosjekter - 4h
    • Informasjon, Oppdragsbanken, rettleiing
 • Kan framleis ha prosjekthefte i papir om ein ynskjer det
 • Meld frå om trøbbel med opplasting av bilete i prosjektplatformen – send e-post til sfj@4h.no eller fyll ut skjema nedst på sida Prosjektplattformen stenges midlertidig - 4h

Styrevervsopplæring

 • Styrekurs digitalt
  • 6. og 7. februar kl 11.00 – 15.00
  • Laurdag 6. februar fellesdag for heile klubbstyret
  • Søndag 7. februar kurs gruppevis for leiar/nestleiar, kasserar, sekretær og styremedlem
 • Praktisk informasjon
  • Påmeldingsfrist 1. februar
  • Opplæringa vert på Teams
  • Deltakarane får e-post med lenke til å bli med på kurset
  • Deltakarane må ha pc med kamera og mikrofon – mulig å samle klubbstyret for å motivere til deltaking
 • Program for opplæringa Digitalt styrekurs laurdag 6. og søndag 7. februar - 4h

Fylkesårsmøte

 • Digitalt årsmøte 14. februar klokka 10 – 15
 • 2 representantar med røysterett frå kvar 4H-klubb
 • Klubben kan også ha med observatørar – kanskje kan ein samlast klubbvis
 • Sakspapir til møtet Fylkesårsmøte 2021 -digitalt - 4h
 • Praktisk informasjon om fylkesårsmøtet
 • Påmeldingsfrist 1. februar
 • Gratis
 • Deltakarane får e-post med sakspapir og lenke til for å kople seg på møtet
 • Tilkopling og registrering er open frå klokka 9.00
 • Førebuing til årsmøtet
 • Tysdag 9. februar

Retting av medlemslister

 • Frist 1. februar
 • Registrere nye medlemmar og melde ut gamle
 • Meld inn nye medlemmar via elektronisk innmeldingsskjema. 
 • Meld ut medlemmar som vil slutte. De må sende epost til 4H Norge sentralt. Dette kan medlemmar sjølv gjere, ved å gå inn via Min side/utmelding (krevjast innlogging på nettsida) eventuelt kan dei sende epost til 4H Norge sentralt.
 • Logg inn på medlemsregisteret
 • Dette må du hugse på å sjekke:
  • Adresse
  • E-post
  • Telefon til alle medlemmar.
  • Legg inn epost og telefon til føresette. Dette er viktig for at faktura for kontigent vert sendt til riktig mottakar.

 

Mange nyttige tips for klubbstyre og klubbrådgjevarar Ressurssider - 4h

 

Oppdaterte Korona- og smittevernsråd frå 4H Norge Korona og 4H - 4h