Innkalling til digialt fylkesårsmøte i 4H Sogn og Fjordane

4H Sogn og Fjordane kallar inn til digitalt fylkesårsmøte søndag 14. februar.

4H-klubbane kan møte med 2 representantar med røysterett.
Viser til normalvedtektene for 4H-klubbane, §5 Årsmøtet.

f. Val for eit år av:
- 2 representantar med vararepresentantar til årsmøtet for 4H i fylket.

Sakliste:

 1. Opning
 2. Namneopprop
 3. Godkjenning av innkalling og sakliste
 4. Val av to til å skrive under protokollen
 5. Forretningsorden for årsmøtet
 6. Årsmelding 2020
 7. Rekneskap 2020
 8. Handlingsplan for 2021 og 2022
 9. Årsplan for 2021 og 2022
 10. Fastsetjing av refusjon og godtgjersle til fylkesstyret
 11. Revidering av budsjett for 2021
 12. Budsjett 2022 og 2023
 13. Vedtektsendringar
 14. Årsmøteuttale
 15. Tilsetjing av revisor
 16. Val
  1. Ordførar og varaordførar
  2.  Leiar og fylkesstyre
  3. Vararepresentantar til fylkesstyret
  4. Valnemn
 17. Avslutning

Praktisk informasjon:

Lenka til møtet vil vere open frå klokka 0900 for registrering og tilkopling.
Årsmøtet startar kl. 10.00 og vil verte ferdig ca. kl. 15.00. Det bli lunsjpause under møtet.

Pris:
Ingen kostnad. 

Førebuing til årsmøte:
Vi inviterer til opplæring og førebuing til årsmøte tysdag 9. februar. Sjå eige arrangement på 4h.no/sognogfjordane. Ingen påmelding. 

Påmelding:
Personleg påmelding via ”Min side” (oppe i høgre hjørnet) på heimesida
4h.no/sognogfjordane. Legg inn medlemsnummeret ditt og passord, eventuelle
allergiar, sjukdomar e.l. og av for om du ynskjer å få tilsendt årsmøtepapira i posten, viss
ikkje får du dei på e-post.

Påmeldingsfristen er 1. februar (ny frist). 

Sakspapira vert sendt til dei påmelde deltakarane ca. to veker før årsmøtet. I tillegg ligg dei her på sida. 


Vel møtt!