Innkalling til digialt fylkesårsmøte i 4H Sogn og Fjordane

4H Sogn og Fjordane kallar inn til digitalt fylkesårsmøte søndag 14. februar. 

2 representantar frå kvar 4H-klubb har røysterett.
Viser til normalvedtektene for 4H-klubbane, §5 Årsmøtet.

f. Val for eit år av:
- 2 representantar med vararepresentantar til årsmøtet for 4H i fylket.

Sakliste:

 1. Opning
 2. Namneopprop (skjer gjennom GoPlenum)
 3. Godkjenning av innkalling og sakliste (PDF, 1MB)
 4. Val av to til å skrive under protokollen
 5. Forretningsorden for årsmøtet (PDF, 209KB)
 6. Årsmelding 2020 (PDF, 15MB)
 7. Rekneskap 2020 (PDF, 1MB) (klikk her for meir detaljert rekneskap) (PDF, 564KB)
 8. Handlingsplan for 2021 og 2022 (PDF, 359KB)
 9. Årsplan for 2021 (PDF, 397KB) og 2022 (PDF, 398KB)
 10. Fastsetjing av refusjon og godtgjersle til fylkesstyret (PDF, 142KB)
 11. Revidering av budsjett for 2021 (PDF, 941KB)
 12. Budsjett 2022 og 2023 (PDF, 941KB)
 13. Vedtektsendringar (PDF, 309KB)
 14. Årsmøteuttale
 15. Tilsetjing av revisor
 16. Val (PDF, 85KB)
  1. Ordførar og varaordførar
  2.  Leiar og fylkesstyre
  3. Vararepresentantar til fylkesstyret
  4. Valnemnd
 17. Avslutning

Praktisk informasjon:

Til alle med røysterett, sender e-post med sakspapir og lenke til årsmøtet i Teams* og sms for registrering i GoPlenum*. Alle utan røysterett kan finne lenka til Teams-møtet nederst i denne saka. 
Vi opnar møtet klokka 0900 for registrering og tilkopling.

Årsmøtet startar kl. 10.00 og vil verte ferdig ca. kl. 15.00. Det bli lunsjpause under møtet.

*Vi skal bruke Teams for å snakke med kvarandre (videokonferanse) og sjå delt presentasjon. Alle med røysterett må registrere seg i GoPlenum for å røyste, teikne oss på talarlista og fremme forslag. 

Pris:
Ingen kostnad. 

Førebuing til årsmøte:
Vi inviterer til opplæring og førebuing til årsmøte tysdag 9. februar. Sjå eige arrangement på 4h.no/sognogfjordane. Møtet er opent for alle, og har ingen påmelding. 

Påmelding:
Personleg påmelding for alle utsendingar med røysterett via ”Min side” (oppe i høgre hjørnet) på heimesida 4h.no/sognogfjordane. Legg inn medlemsnummeret ditt og passord.

Påmeldingsfristen er 1. februar. 

Påmeldingsskjemaet er framleis ope. Alle med røysterett skal få ein SMS. Denne skal dei bruke for registrering i GoPlenum. 


Vel møtt!