Skal du ta førerkort? Da kan du ta det som prosjekt i 4H. Gjennom oppdragene i denne serien kan du velge mellom å ta førerkort i traktor, moped, lett motorsykkel, bil og motorsykkel. Førerkort for moped, traktor og lett motorsykkel kan du ta fra du er 15 år. Førerkort til bil og motorsykkel kan du ta fra du er 18 år. 

I dette oppdraget skal du gjennomføre trafikalt grunnkurs. For moped og lett motorsykkel kan du velge å gjennomføre kurset som valgfag på ungdomsskolen og du kan bruke de samme kravene og læreplanen til å dokumentere inn i 4H-prosjektet ditt. 

 

På trafikalt grunnkurs lærer du følgende:

  • Trafikkopplæring
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved uhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Trafikalt grunnkurs kan du ta som valgfag på ungdomsskolen. Her er kravet at du må:

  • Være tilstede under hele opplæringen i førstehjelp og totalt 80 prosent av valgfagets 57 timer. 
  • Være elev på 9. eller 10. trinn
  • Ta mørkekjøring (trafikant i mørket) ved en trafikkskole.

Du kan også kontakte en lokal kjøreskole hvor du kan bestille og gjennomføre kurs og du må være tilstede under hele opplæringen. 

Du skriver egne notater fra opplæringen i 4H-oppdraget, og legg gjerne ved bilder også. 

I lenker til høyre kan du finne mer informasjon om å ta trafikalt grunnkurs.

Etter du har gjennomført trafikalt grunnkurs vil du motta et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Bevis og gyldig legitimasjon må alltid tas med når du øvelseskjører privat og hos kjøreskole. 

Når du er ferdig med trafikalt grunnkurs kan du gjennomføre følgende oppdrag: 

Veien til førerkort: Øvelseskjøring

Veien til førerkort: Teoriprøven

Veien til førerkort: Sikkerhetskurs (bil)

Veien til førerkort: Oppkjøring 

Lykke til! 

Oppdraget er inspirert av Ingrid, Silje og Olaf Christian.