Skal du ta førerkort? Da kan du ta det som prosjekt i 4H. Gjennom oppdragene i denne serien kan du velge mellom å ta førerkort i traktor, moped, lett motorsykkel, bil og mellomtung motorsykkel. Førerkort for moped, traktor og lett motorsykkel kan du ta fra du er 15 år. Førerkort til bil og motorsykkel kan du ta fra du er 18 år. 

I dette oppdraget skal du ta oppkjøringen. Da er det viktig at du har bestått teoriprøven for det kjøretøyet du skal kjøre opp i, husk at det er forskjellig teori til hvert kjøretøy.

Det er også viktig at du har øvelseskjørt og tatt de grunnleggende timene hos trafikkskolen du kjører hos. Kjørelæreren gir deg beskjed når den føler du er klar for oppkjøring.

Husk at du alltid må ha med deg bekreftelse på bestått trafikalt grunnkurs, legitimasjon og evt. andre førerkort. 

Du må ha gjennomført de andre oppdragene i denne serien før du kan ta oppkjøring:

Husk at du må bestille time for å ta prøven hos Statens Vegvesen, det kan være ventetid, så ikke vent for lenge med å bestille.

Moped og lettmotorsykkel:

Du kan tidligst kjøre opp når du er 15 år. Her er det viktig å tenke på teorien og hvilke regler som gjelder når du kjører. 

Traktor:

Det er viktig at du skaffer en traktor som er godkjent av Statens vegvesen, og det er vanlig å låne kjøretøy av kjøreskolen. Før kjøringen vil du bli bedt om å kople til henger. Denne skal kobles av igjen når kjøringen er over, og alt det du gjør både før og etter kjøring vil tas med i vurderingen. Oppkjøringen varer i 45 minutter.

Bil:

Du må ha fullført all obligatorisk opplæring, og den må være registrert i Statens vegvesen sine systemer. Dette inkluderer punktene over, samt sikkerhetskurset. Politiet må også ha godkjent vandelen din. Det må også leveres en eventuell helseattest. Selve prøven varer i 65-75 minutter og er delt i tre deler:

1. Klargjøring av kjøretøyet
2. Sikkerhetskontroll (stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver, feks kontroll av bremser eller spylevæske)
3. Selve kjøringen

Lykke til med oppkjøringen! 

Oppdraget er inspirert av Ingrid, Nina og Monika.