Skal du ta førerkort? Da kan du ta det som prosjekt i 4H. Gjennom oppdragene i denne serien kan du velge mellom å ta førerkort i traktor, moped, lett motorsykkel, bil og mellomtung motorsykkel. Førerkort for moped, traktor og lett motorsykkel kan du ta fra du er 15 år. Førerkort til bil og motorsykkel kan du ta fra du er 18 år. 

I dette oppdraget skal du lære deg å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig i trafikken. Du velger selv om du vil øvelseskjøre privat eller hos en kjøreskole. Du skal i dette oppdraget lære deg blant annet hvordan beherske kjøretøyet og rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Du lærer hvordan kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk og ikke minst hvordan redusere risiko for ulykker. 

Husk at du alltid ha med deg bekreftelse på bestått trafikalt grunnkurs, legitimasjon og evt andre førerkort når du øvelseskjører. 

Krav til øvelseskjøring:

  • Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs
  • Den som øvelseskjører med deg må være fylt 25 år.
  • Den som øvelseskjører med deg må ha hatt førerkort i sammen klassen du øvelseskjører i, i sammenhengende de siste 5 årene. 

Moped og lettmotorsykkel:

Du kan tidligst øvelseskjøre med moped og lettmotorsykkel fra du er 15 år. Den som øvelseskjører med deg må selv kjøre på en motorsykkel eller sitte på med deg hvis kjøretøyet er egnet for dette. Det er ikke lov å kjøre etter i bil eller moped. Den som øvelseskjører med deg må kunne instruere deg gjennom et toveis kommunikasjonsutstyr.

Både du og den som øvelseskjører med deg må ha på refleksvest med L på ryggen.

Traktor: 

Fra du er 15 år kan du øvelseskjøre med traktor, og traktoren må ikke kunne gå fortere enn 40 km/t. Hvis den som er med deg, har klasse T med kode 143, gjelder førerretten bare for traktor med tilhenger som har tillatt totalvekt på maks 750 kg. Tilhengeren må ha en totaltvekt som er lov å dra med den traktoren du kjører.

Mellomtung motorsykkel: 

Fra du er 16 år kan du øvelseskjøre med en mellomtung motorsykkel (A2). Det er krav til at motoreffekten på sykkelen ikke er over 35 kW, og ikke mer enn 0,2 kW per kg egenvekt. Ellers gjelder de samme reglene som moped og lettmotorsykkel i avsnittet over. 

Bil:

Når du øvelseskjører er det påkrevd at bilen er merket med en godt synlig rød "L" med hvit bakgrunn. Den som øvelseskjører må ha ekstra speil slik at den kan følge godt med. Bilen du kjører må tilhøre klasse B hvor tillatt totaltvekt er maks 3500 kg. 

Du velger selv om du vil øvelseskjøre med automatgir, men husk at da kan du kun ta oppkjøring med automatgir. Ønsker du muligheten for å kunne kjøre både med manuelt gir og automatgir, må du øvelseskjøre og ta oppkjøring med manuelt gir. 

Du må gjerne øvelseskjøre med passasjerer når du er kommet langt nok i opplæringen til at det er fornuftig og du føler deg trygg nok.

Privat eller trafikkskole:

Du velger selv om du vil kjøre med privat lærer eller på kjøreskole. Begge deler er å anbefale slik at du får øvd nok. Men husk at det er flere viktige ting du må lære deg før du kan ta oppkjøring. Du finner de andre oppdragene her:

Veien til førerkort: Trafikalt grunnkurs 

Veien til førerkort: Teoriprøven

Veien til førerkort: Sikkerhetskurs (bil)

Veien til førerkort: Oppkjøring

Du finner mer info i lenkene. Lykke til! 

Oppdraget er inspirert av Ingrid, Nina og Monika.