Skal du ta førerkort? Da kan du ta det som prosjekt i 4H. Gjennom oppdragene i denne serien kan du velge mellom å ta førerkort i traktor, moped, lett motorsykkel, bil og mellomtung motorsykkel. Førerkort for moped, traktor og lett motorsykkel kan du ta fra du er 15 år. Førerkort til bil og motorsykkel kan du ta fra du er 18 år. 

I dette oppdraget skal du starte med teorien. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort og søknaden må være godkjent. Du kan ta teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du skal ta førerkort til.

Du må også huske å bestille time til teoriprøven på nett. 

Før du tar teoriprøven, må dette være i orden: 

  • Du må ha gjennomført obligatorisk opplæring, og den må være registrert i systemene hos Statens Vegvesen.
  • På trafikkstasjonen må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. 

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Her er det viktig å skaffe seg teoribok for klassen du skal teori for. Når du tar teoriprøven besvarer du oppgavene på en pc. Du kan be om få utlevert hodetelefoner hvis du vil ha oppgavene og svarmulighetene lest høyt på norsk.

Du kan søke tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Under en tilrettelagt teoriprøve er det en sensor tilstede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Moped (AM 146 og AM 147) og snøscooter: Teoriprøve er avsluttende prøve i denne klassen, du skal altså ikke kjøre opp. Derfor må du ha gjennomført all obligatorisk opplæring, og den må være registrert før du tar teoriprøven. Du må ha fylt 16 år. I tillegg må vandelen din være godkjent. Du kan sjekke status på vandel og opplæring på nettsiden til Statens Vegvesen inne på "Din side".

Bil og traktor: Du må bestå teoriprøven før du får lov til å ta oppkjøring. 

Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente to uker før du får ta en ny prøve. Når du møter opp til den nye prøven, må du vise gyldig legitimasjon og betale for teoriprøven på nytt. 

De andre oppdragene i denne serien finner du her:

Veien til førerkort: Trafikalt grunnkurs

Veien til førerkort: Øvelseskjøring

Veien til førerkort: Sikkerhetskurs 

Veien til førerkort: Oppkjøring

Tips til forberedelse og gratistester finner du i lenker.

Lykke til!

Oppdraget er inspirert av Ingrid, Nina og Monika.