Sjølv om det framleis kjem nokre snøfnugg ned frå himmelen, er det vår. I oppdragsbanken finn de gode tips til aktivitetar som både klubben og medlemmane sjølve kan gjere ute i denne fine tida.

Gå på orre- eller tiurleik

Lage seljefløyte

Leite etter vårteikn

Tapping av sevjesaft

Byggje din eigen fugleholk

Ryddeaksjon

Gjør våronn

4H Oppdragsbanken