Linkar og nyttig informasjon til klubbarbeid:

Forslag til Årsplan 2024

Resurssidar: Møtebok, kassabok, året rundt, verving, synleggjering, grafisk profil, medlemsregisteret, frifond, for klubbrådgjevar, 4H-prosjekt, klubbstart, digital kvardag i 4H


Verving:

Vervepremiar og velkomstgåver


Prosjekt:

Prosjekthefter: Legge inn namn/ endre på prosjekthefter for medlemmer som har prosjekthefte i staden for digitale prosjekt: send mail til "kontingent@4h.no"

Digitale prosjekt: "Hvordan vurdere og godkjenne et prosjekt"


Årsmøte i klubben:

Innkalling sendast ut seinast 10 dagar før årsmøtet: eksempel på innkalling i heftet "Året rundt" side 15

Årsmelding; eksempel i møteboka side 24

Årsmøteprotokoll: eksempel i møteboka side 26. Husk: 2 medlemmer må skrive under.

Arbeidsdeling i styret side 6 i "Året rundt"

Kassabok, veiledar og eksempel finn det HER


1.desemberfrist

Frifond: Frifondmidler er penger fra Norsk Tipping som skal gå til å skape ny lokal aktivitet eller styrke allerede eksisterende lokaleaktivitet. Det er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som har ansvar for at desse pengane kjem ut til dei ulike organisasjonane, som så deler ut midlane til klubbane. 

Krav til klubbane:

- Ma ha organisasjonsnummer og eigen bankkonto

- Klubben må ha minst 5 medlemmer i medlemsalder

- Må ha levert årsrapport og rekneskap

- Må ha rapportert innan 1. desember bruk av frifondmidlar mottatt desember året før.

Årsrapportering: Kvifor, kvem, korleis, korleis


4H-løpet: "I 2024 innfører 4H et nytt, mer fleksibelt og poengbasert 4H-løp. Da samler 4H-ere poeng ved å gjennomføre 4H-oppdrag, bidra i 4H ved å ta på seg verv eller delta på store leirer!"