Årsmøtet blei halde på Teams den 06.02.2022

Les vedlegga til årsmøte i 4H Møre og Romsdal